Byggnadsvård

Har ditt torp blivit för litet för den växande familjen? Är du bekymrad över det du tycker ser ut som röta i den nedersta stocken på ditt timmerhus? Behöver din sommarstuga en ny veranda som passar in i den gamla stilen?

Prata med oss, vi hjälper dig!

Med yxan som främsta verktyg, med yxan först och med yxan sist, restes det nya hemmet. – Wilhelm Moberg, Invandrarna

Vi utför traditionellt timmermansarbete i byggnader och konstruktioner med så väl liggande som stående timmer. Vi kan hjälpa dig med allt ifrån renovering av en gammal lada, måla om fönsterna på torpet, bygga ett nytt träräcke till verandan eller bygga ett nytt timmerhus efter dina önskemål . Hör av dig med dina frågor och funderingar kan vi inte hjälpa dig så kommer vi slussa dig vidare till någon som kan det i vårat stora kontaktnät av trähantverkare och byggnadsvårdare.


Exempel på arbeten som Lilla Fänhult utför:

Knuttimring – Vi utför alla slags renoveringsarbeten på knuttimrade hus med liggande timmer både invändigt och utvändigt, som till exempel byte av dåliga och skadade stockar i väggar, tak eller golv.

Ramverk, skiftesverk, stolpverk – Vi utför alla slags renoveringsarbeten på byggnader med stående timmer som till exempel ladugårdar, uthus och plankbyggda hus.

Utbyggnader och tillbyggnader – till timrade byggnader.

Byggnadsdetaljer – renovering eller byte av dörrar eller fönster, lägga ett nytt trägolv, byta vindskivor eller vattbrädor, lister eller kanske bygga en altan eller ny förstutrappa.

Materialval – vi hjälper dig hitta och renovera återbrukat material eller nyproducerade produkter efter äldre förlagor i rätt stil till ditt hus.

Panel, lister, foder och ytbeklädnad – Vi kan hjälpa dig att få fram specialsågade trävaror med udda dimensioner genom våra kontakter. Vi hjälper även till med val av ytbeklädnad och målning av olika trädetaljer.

Flytt av timmerstomme – Uppmärkning, nedmontering, flytt och återuppbyggnad. Vi hjälper dig hela vägen!

Nya timmerbyggnader – Vi hjälper dig med alltifrån en hundkoja till en ny villa i timmer.


Några goda råd inför ditt byggprojekt.

Inventera skador och problem – Det är viktigt att i största möjliga mån försöka hitta skador och riskkonstruktioner som man vill åtgärda tidigt i byggprocessen. Genom att låta oss vara med tidigt och hjälpa dig i denna process så slipper du ovälkomna överraskningar längre fram vilket ofta innebär besparingar av både tid och pengar.

Tid, tid, tid…– Det vanligaste problemet med ett byggprojekt som surnat längst vägen är att arbetet påbörjades med en helt orealistisk tidsplan. Prata med Lilla Fänhult redan när du funderar på ditt byggprojekt. Att ha oss vid din sida redan under planeringen kommer spara dig huvudvärk och dålig sömn längre fram.

Budget – Hur mycket pengar får det kosta? Det är härligt att drömma men ibland måste munnen rättas efter matsäcken och inte efter vad man är sugen på. Det är dyrt att bygga men genom att anlita kompetenta hantverkare som Lilla Fänhult kommer du hålla kostnaderna nere. Vi arbetar med att bevara, vårda och med en varsam hand tillföra nytt. Äldre hus är i regel byggda av förstklassiga material vars like det sällan går att hitta idag. Genom att spara på det befintliga och återbruka det gamla sparar vi också på vår miljö, jordens resurser och på dina pengar.

Eget arbete – Får jag? Vissa arbeten får endast yrkesmän med rätt utbildning utföra, till exempel elinstallationer. Ta reda på vilka regler som gäller och vad ditt försäkringsbolag säger innan du börjar.

Eget arbete – Kan jag? Ta reda på hur arbetet skall göras, vilka maskiner som behövs, vilka material som skall användas, hur många personer som behövs för olika moment, hur arbetet skall organiseras etcetera.

Eget arbete – Ska jag? För den intresserade kan en renovering vara en rolig utmaning och resultatet kan bli en källa till stolthet. Men tänk på att det är lätt att ta sig vatten över huvudet när det kommer till byggprojekt i det egna hemmet. Många projekt startas med stora ambitioner där man ser sig snickra på hemmet under kvällar och helger men slutar efter en tids byggkaos med dyra räkningar för hantverkare man inte planerat att anlita. Planera noggrant innan du sätter igång och var realistisk när det kommer till den tid och den kompetens du själv förfogar över.