Om oss

Vi som driver gården heter Daniel och Cecilia. Vi har tre barn, en hund, två katter och massor av får så klart!

Företaget Lilla Fänhult startade i blygsam skala på hösten 2014 då vi köpte gården Lilla Fänhult i Torestorp, Västra Götaland. Till gården hör endast drygt 7 hektar betesmark men under åren som gått har vi röjt, restaurerat och stängslat ungefär lika mycket till av äldre igenvuxen betesmark. Vi arbetar hårt för att hålla det äldre jordbrukslandskapet öppet och får vår belöning i den otroligt rika fauna och flora som det för med sig.

Den biologiska mångfalden är helt beroende av att mark brukas och betas på det sätt som vi gör på Lilla Fänhult och det är vi mycket stolta över.

Under 2018 utökades fårskötseln med tjänster inom byggnadsvård efter att Daniel lagt ännu en utbildning till sitt CV – denna gång till timmerman.

Den röda tråden som löper genom vår verksamhet är vår övertygelse om att hög kvalité är vägen till hållbar utveckling vare sig det handlar om lantbruk,  köttkonsumtion eller byggande.

Genom att arbeta efter denna filosofi tar vi ansvar för djur, natur och miljö och för det vi levererar till våra kunder.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor och funderingar kring våra tjänster och produkter.